Header Photo

Oefenterrein Havelte-West is gelegen rond de Johannes Post Kazerne, en vormt daarmee de primaire lokale oefenlocatie voor de aldaar gelegerde eenheden.

Gebruik en beheer

Het terrein wordt door diverse, voornamelijk Landmachteenheden, gebruikt. In tegenstelling tot het nabij gelegen oefenterrein Havelte-Oost, is op Havelte-West naast gemotoriseerd ook gemechaniseerd optreden toegestaan.

Eenheden

Huidige primaire en meest frequente gebruikers van het oefenterrein:

Overige eenheden, welke regelmatig het oefenterrein aandoen:

Op Havelte-West worden oefeningen met (rups)voertuigen en oefeningen te voet gehouden. Ook kunnen helikopteroefeningen en helikopterlandingen plaatsvinden. In het terrein bevinden zich open grasterreinen waar men mag rijden en graven. Daarnaast zijn er bivakterreinen. In het terrein bevindt zich een onveilige zone van een handgranaatbaan; dit gebied Is onveilig en verboden om te betreden als de rode vlaggen zijn uitgezet. Militaire voertuigen mogen alleen op wegen en paden en open grasterreinen rijden. Oefeningen te voet mogen ook buiten wegen en paden plaatsvinden. Het beheer is erop gericht om militairen optimaal te kunnen laten oefenen, waarbij zoveel mogelijk natuurwaarden in stand worden gehouden en worden ontwikkeld.

Oefenfaciliteiten

photo
photo
photo

Het gebied kent naast het terrein zelf en de bivaklocaties, weinig specifieke oefenfaciliteiten, te weten:

  • Een handgranaatbaan
  • Een aantal bewerkte zeecontainers, in het verleden gebouwd door 102 Bouwmachine Compagnie
  • De zogenoemde 'Vanessa'-heuvels: twee door voertuigen bedwingbare zandheuvels

Daarnaast maakt het voormalige Munitiemagazijnencomplex Darp sinds zijn sluiting onderdeel uit van het oefenterrein. De (afgesloten) bewakingstoren is het laatste zichtbare restant.

Natuur en landschap

Havelte ligt op de westelijke uitloper van het Drents plateau. Het landschap is van glaciale oorsprong, met gestuwd materiaal en smeltwaterdalen. De bodem bestaat uit afzettingen met keileem en smeltwatermateriaal, later deels bedekt door dekzanden. Het terrein herbergt diverse pingoruïnes, dobben en verveningspiassen en verder kleine oppervlakten stuifzand en veen. Het is rijk aan reliëf.

Havelte-West is deels een voormalig landbouwgebied, dat volledig is heringericht. Hier vinden we graslanden, jonge bosaanplant en heide.

Bijzondere waarden

Havelte is een zeer gevarieerd terrein met een indrukwekkende botanische en faunistische diversiteit, inclusief een aantal zeer zeldzame soorten.