Algemene informatie

Alle informatie is verzameld, geanalyseerd en gestructureerd in jaren van onderzoek in duizenden openbare bronnen: Open Source Intelligence (OSINT). Gezien het feit dat het om onderzoek gaat, is veel van wat op CurrentOps.com te vinden is, voortgekomen uit zorgvuldige verzameling, vergelijking, combinatie en gevolgtrekking van diverse gegevens.
Alle informatie is verzameld, geanalyseerd en gestructureerd in jaren van onderzoek in duizenden openbare bronnen: Open Source Intelligence (OSINT). Dit betekent dat al deze informatie (al dan niet opzettelijk) op een bepaalde manier is vrijgegeven door de betreffende strijdkrachten.
CurrentOps.com is niet officieel gerelateerd aan een Ministerie van Defensie van enige staat.