Beknopte info

Provincie
Logar
Land
Afghanistan
Continent
Azië
Beheerd door
Coalitiestrijdkrachten