... - Present Warrensburg, Missouri, United States Carrollton, Missouri, United States